Зошто хибридни системи
 
 
 

       Хибридни енергетски системи се системи за напојување кои користат повеќе енергетски ресурси и тех­нологии во кои доминираат претежно обновливи извори на енергија како (фотонапонски келии, ветерни турбини, постројки од биомаса и др.). Според природните услови во Македонија, најголема можност за користење се фотоволтаичните системи за производство на електрична енергија во комбинација со класична енергетска мрежа или дизел агредати на локации каде нема дистрибутивна енер­гетска мрежа.

       Хибридни обновливи енергетски системи стануваат се популарни и тоа се должи на напредокот во технологиите за обновлива енергија и последователните пораст на цените на нафтени производи. А хибридниот енергетски систем обично се состои од две или повеќе обновливи извори на енергија кои се користи заедно за да се обезбеди зголемување на ефикасноста на системот, како и поголема рамнотежа во снабдувањето со енергија.