Производи и услуги
 
 

Вршиме набавка и дистрибуција на производи во делот на соларната енергија, како што се ЛЕД светилки и соларни системи за осветлување или како и системи за напојување или за производство и продажба на електрична енергија, монтажа и демонтажа на постоечки уреди и изведба на секаков вид соларни и соларни хибридни системи.

Изработуваме целокупни проекти и анализи согласно Вашите потреби, вклучувајќи проектни решенија, стручни технички решенија и анализи се до целосна изведба по систем „клуч на рака“.

Сите наши решенија се креирани согласно Вашите индивидуални потреби.

Соларна енергија
 1. Зошто соларна енергија
 1. Соларни системи
ЛЕД осветлување
 1. Зошто ЛЕД
 2. Споредба на ЛЕД светилки со конвенционални
 3. Видови ЛЕД осветлување 
 • надворешно
 • внатрешно
 • декоративно
Ветерна енергија
 1. Зошто ветерна енергија
 2. Ветерни системи
Хибридни системи
 1. Зошто
 2. Видови
Интегрални инженерски услуги

Покрај изработката на целосни проекти по систем „клуч на рака“ што ги вклучува сите услуги од изработка на проектна документација, набавка и дистрибуција на опремата, па се до реализација на проектите, нудиме и други услуги во делот на соларната енергија.

На Ваше барање и согласно Вашите потреби изработуваме и вршиме услуги во делот на соларната енергија како што се:

 • енергетски анализи,
 • анализи за исплатливост на инвестиција и изнаоѓање исплатливи решенија,
 • проектирање (архитектура и електрика),
 • надзор и ревизија на постоечки проекти и нивна реализација,
 • научни и технички испитувања,
 • стручни советодавни услуги и сл.
 
Останато